FORMÅLET MED RTB

Restavfall.
Inneholder usortert avfall og kan bestå av nesten alt slags avfall. Avfallet tømmes i sorteringsanlegg hvor ulike fraksjoner blir plukket ut. Deretter går restavfallet til materialgjenvinning (10 %), energigjenvinning (75%) eller deponi (15%).

Papir.
Sendes til papirfabrikk hvor returpapiret benyttes som råstoff til produksjon av nytt papir (100% materialgjenvinning). Av ett tonn papir spares ca. 18 trær.

Papp.
Sendes til papirfabrikk som gjenvinner materialet (100 %) og bruker det til produksjon til nytt papir og bølgepapp. Fibrene kan gjenvinnes 5 til 8 ganger.

Glass.
Sendes til sortering og deretter videre til materialgjenvinning (100 %).

Metall.
Sendes til smelteverk og stålverk som gjenvinner materialet (100 %) til for eksempel motordeler, spiker og armeringsjern.

Matavfall.
Utnyttes til produksjon av biogass (energigjenvinning) eller komposteres. Matavfall kan eventuelt forbrennes.

Trevirke.
Kvernes og benyttes til biobrensel (100% energigjenvinning).

Gipsplater.
Gipsen skilles fra kartong og overflatebehandles. Gipspulveret benyttes som råstoff i produksjon av nye gipsplater.

Plast.
Plasten sendes til kverning, vasking og regulering for å muliggjøre materialgjenvinning (50 %). Nye plastprodukter kan for eksempel være bæreposer, leketøy, beholdere m.m.

Fyllmasser.
Dette er stein, jord og pukk fra byggeplasser. Fyllmassene sjekkes for forurensning og sendes til deponi om ikke annen lokal ordning kan brukes. Massene gjenbrukes til overfyllingsmasse eller konstruksjonsmateriell til utfylling.

resirkmain1