MILJØ

Holding Plant
Plastic Polluted Ocean

For oss betyr samfunnsansvar at vi er forpliktet til å bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling. Dette ved å skape trygge arbeidsplasser og ved å bidra med samfunnsgivende tiltak for å forbedre levevilkår for medarbeidere, deres familier og for samfunnet.  I tillegg arbeider vi kontinuerlig for å redusere de negative miljømessige virkningene av vår drift.

Vi benytter kun svanemerkede og EU-blomst (EcoLabel) merkede produkter.


BA Gruppen AS har kundeforhold med Franzefoss for levering av avfall.

AVFALLSHÅNDTERING

Restavfall

Inneholder usortert avfall og kan bestå av nesten alt slags avfall. Avfallet tømmes i sorteringsanlegg hvor ulike fraksjoner blir plukket ut. Deretter går restavfallet til materialgjenvinning (10 %), energigjenvinning (75%) eller deponi (15%).

Papir

Sendes til papirfabrikk hvor returpapiret benyttes som råstoff til produksjon av nytt papir (100% materialgjenvinning). Av ett tonn papir spares ca. 18 trær.

Papp

Sendes til papirfabrikk som gjenvinner materialet (100 %) og bruker det til produksjon til nytt papir og bølgepapp. Fibrene kan gjenvinnes 5 til 8 ganger.

Glass

Sendes til sortering og deretter videre til materialgjenvinning (100 %).

Metall

Sendes til smelteverk og stålverk som gjenvinner materialet (100 %) til for eksempel motordeler, spiker og armeringsjern.

Matavfall

Utnyttes til produksjon av biogass (energigjenvinning) eller komposteres. Matavfall kan eventuelt forbrennes.

Trevirke

Kvernes og benyttes til biobrensel (100% energigjenvinning).

Gipsplater

Gipsen skilles fra kartong og overflatebehandles. Gipspulveret benyttes som råstoff i produksjon av nye gipsplater.

Plast

Plasten sendes til kverning, vasking og regulering for å muliggjøre materialgjenvinning (50 %). Nye plastprodukter kan for eksempel være bæreposer, leketøy, beholdere m.m.

Fyllmasser

Dette er stein, jord og pukk fra byggeplasser. Fyllmassene sjekkes for forurensning og sendes til deponi om ikke annen lokal ordning kan brukes. Massene gjenbrukes til overfyllingsmasse eller konstruksjonsmateriell til utfylling.

VÅRT MILJØARBEID

topp_1200x628_svanemerket_ny.jpg