BM-DUST DETECTOR (STØVMÅLINGER)

600x600_413134_510001.jpg

STØVMÅLINGER

Ved støvmåling med BM-Dust Detector registreres støvavsetninger på en spesiell gel tape. Tapen gjennomlyses før og etter prøvetaking, og endringen i lysmengden (redusert som følge av støvet) er et direkte mål for hvor mye støv som er avsatt på tapen. Støvmengden avleses direkte i %, og resultatet angir hvor mange prosent av tapen som er dekket med støv.

 

Måling av støvdekket vil kunne si oss noe om både forurensningsnivået i det aktuelle rommet, og effekten av forskjellige rengjøringsmetoder.