FASADERENGJØRING

Window Cleaners

FASADERENGJØRING

Generelt sett bør alle fasader vaskes med jevne mellomrom. Støv, sot og skitt blander seg med organisk materiale som pollen og legger seg som et belegg på fasaden. Når dette brytes ned danner det gode vekstforhold for mose og alger. Dette gjør at bygningsmaterialene brytes ned raskere enn nødvendig. 

Alle våre ansatte er sertifisert for å kunne utføre arbeider i høyden og sikrer seg godt. Vi er veldig opptatt av at våre ansatte skal ha det godt på jobb, så vi kurser jevnlig i arbeidsteknikk og sikkerhet. Og selvfølgelig gjør vi gode kontroller av alt sikringsutstyr både før og etter oppdrag!

Vi anbefaler å vaske fasaden årlig for å forebygge dette problemet. 

Kontakt oss for en flott fasade!