© 2023 by Baby Steps. Proudly created with Wix.com

Soneinndeling

Bygget deles inn i RTB-soner.

Ettersom produksjonen skrider frem skifter sonene farge fra grønn til gul til rød.

Grønn sone

Råbyggfasen 

(ved rehabilitering fram til ferdig revet, ryddet og rengjort bygg)


Hver enkelt entreprenør rydder etter sine arbeidere.

GUL

SONE

Tett bygg med ferdige overflater (dører og vinduer montert)


• Horisontale overflater (gulv, vindusposter) støvsuges 1-2 ganger pr uke
• Alt støvproduserende verktøy har påmontert avsug


• Vinduer og dører skal i størst mulig grad være lukket


• Samtlige entreprenører skal utføre rydding og støvsuging etter egne arbeider


• Renholdsentreprenøren rengjør etter avtalt omfang

RØD

SONE

Tett bygg med ferdige overflater (gulvbelegg, malte flater, systemhimling/fast himling, listing etc.)


• Renholdsentreprenøren rengjør alt og låser eventuelt av området


• Støvende arbeider er ikke tillatt (er du ikke ferdig med støvproduserende arbeid er du ikke på rød sone)


• Påbudt med fotposer/sko overtrekk