RENT TØRT BYGG - HJELPEBEMANNING

IMG_0782.JPG

RENT TØRT BYGG

 

RTB-FILOSOFIENS MÅL

  •  Arbeidsmiljøet på byggeplassen skal sikres mot personskader og helsefare

  • Forurensninger og fukt fra byggeperioden skal ikke belaste inneklimaet i den ferdige bygningen

  • Tiltak mot fukt skal hindre utvikling av sopp, mugg, bakterievekst og skader på bygget

Rent Tørt Bygg bygger på en filosofi om at rene og ryddige arbeidsplasser gir større arbeidsglede, færre feil, mindre leting etter verktøy, lavere sykefravær og økt arbeidseffektivitet.

 

Med godt renhold i byggeprosessen unngår man at byggestøv o.l. «gjemmer seg» i bygget for så å komme fram senere å gi dårlig inneklima. Tiltak mot fukt i byggetiden hindrer utvikling av sopp, mugg, bakterievekst og byggskader.

 

RTB bidrar også til et bedre arbeidsmiljø og skaper en sikrere og mer effektiv arbeidsplass for de som arbeider på bygget. Prosjekt skal som hovedregel gjennomføres etter “RTB- forebyggende helsevern i bygninger (RIF, 2007)”.

Hjelpearbeidere
BA Gruppen AS bistå med hjelpearbeidere – enten det gjelder et dagsbehov eller for hele prosjektperioden.

Alle våre hjelpearbeidere er kvalitetssikret gjennom intervjuer, kompetansekartlegging og referansesjekking. Mange har dessuten lang erfaring fra tidligere oppdrag hos oss.

Soneinndeling

Bygget deles inn i RTB-soner.

Ettersom produksjonen skrider frem skifter sonene farge fra grønn til gul til rød.

Grønn sone

Råbyggfasen 

(ved rehabilitering fram til ferdig revet, ryddet og rengjort bygg)


Hver enkelt entreprenør rydder etter sine arbeidere.

GUL

SONE

Tett bygg med ferdige overflater (dører og vinduer montert)


• Horisontale overflater (gulv, vindusposter) støvsuges 1-2 ganger pr uke
• Alt støvproduserende verktøy har påmontert avsug


• Vinduer og dører skal i størst mulig grad være lukket


• Samtlige entreprenører skal utføre rydding og støvsuging etter egne arbeider


• Renholdsentreprenøren rengjør etter avtalt omfang

RØD

SONE

Tett bygg med ferdige overflater (gulvbelegg, malte flater, systemhimling/fast himling, listing etc.)


• Renholdsentreprenøren rengjør alt og låser eventuelt av området


• Støvende arbeider er ikke tillatt (er du ikke ferdig med støvproduserende arbeid er du ikke på rød sone)


• Påbudt med fotposer/sko overtrekk