RENGJØRING AV BYGG

office-modern-architecture-buildings.jpg

BYGGRENGJØRING

BA Gruppen AS har 20 års erfaring innen byggrengjøring. Våre servicemedarbeidere vet hvordan en byggeplass fungerer og forstår hvor viktig et godt renhold er under byggeprosessen.Vi tilbyr en skreddersydd løsning som kan omfatte både løpende rydding/renhold og avsluttende rengjøring av bygget.

Byggrengjøring omhandler vask av nybygg. Det er ofte behov for særskilt tilpasset kjemi. Omfanget her avhenger av type bygg. Ellers inneholder ofte byggvask flere av de samme elementer som ved hovedrenhold.

Byggrengjøring handler om å forstå sikkerheten under byggeprosess. Alle våre medarbeidere er høyt kompetente og vil bedre arbeidsforholdene under slike oppdrag.

RENGJØRING OVER HIMLING OG VENTILASJONSROM

Der hvor det er vanskelig å komme til blir det gjerne ikke vasket så ofte. Vi rengjør over himlinger og hjelper til med å komme til der det ikke er så lett.

ventilasjob.jpg