RENHOLD AV UTE AREAL

Alle ute arealer blir tidvis forsøplet. Vi påtar oss å plukke søppel på alle områder som man ønsker skal fremstå som ryddige og velstelte. Typiske eksempler er områder rundt borettslag, næringseiendommer, gater/veier, parker, friområder osv. Vi behersker også graffitifjerning på skjøre flater som gammel murpuss o.l.

välikoristus