RENGJØRING OVER HIMLING OG VENTILASJON ROM

Der hvor det er vanskelig å komme til blir det gjerne ikke vasket så ofte. Vi rengjør over himlinger og hjelper til med å komme til der det ikke er så lett.

byggrengjoring